Terveys

Lonkka-, kyynär- ja selkälausunnot

Kannustan kasvattieni omistajia tutkimaan koiransa lonkkien, kyynärien ja selän (LTV, SP) osalta niiden täytettyä 2 vuotta. Vaikka koiraa ei käytettäisi koskaan jalostukseen, niin jokainen terveystutkittu koira antaa arvokasta tietoa rodun jalostuksen tueksi. Rodun terveyden edistäminen on sekä kasvattajien että koiran omistajien vastuulla.

Terveyden edistäminen jalostuksen avulla edellyttää avointa suhtaumista ongelmakohtiin. Täydellisiä koiria tai sukulinjoja ei ole, ja jokaisessa on yhdistelmässä on läsnä vähintään rodulle ominaiset terveysriskit. Mielestäni kasvattajan tehtävänä onkin tunnistaa oman jalostuskoiran taustalla olevat terveysriskit, ja pyrkiä ne huomioiden löytämään kyseiselle koiralle sopiva jalostuskumppani.

Olen tälle sivuille koonnut tulokset Suomessa kuvatuista kasvateistani. Virallisten lonkka-, kyynär- ja LTV-lausuntojen osalta olen laskenut mukaan yli 1-vuotiaat koirat. Spondyloosilausuntojen osalta tilastossa ovat yli 2-vuotiaat koirat. Pentueiden omilta sivuilta löytyvät myös terveystiedot pentuekohtaisesti.

Tiedot on päivitetty 27.11.2021. Ajantasaiset tiedot löydät aina Kennelliitton jalostustietojärjestelmästä.

Lonkat (HD)
Tutkittu 13/2846%
A 9 koiraa67%
B 2 koiraa15%
C2 koiraa15%
D0 koiraa0 %
E0 koiraa0 %

Lonkkanivelen kasvuhäiriö. A = ei muutoksia, B= lähes normaali / rajatapaus, C= lievä, D=kohtalainen (keskivaikea) ja E= vaikea. Lue lisää lonkkanivelen kasvuhäiriöstä Kennelliiton sivuilta.


Kyynärät (ED)
Tutkittu13/2846%
013 koiraa100%
10 koiraa0%
20 koiraa0%
30 koiraa0%

Kyynärnivelen kasvuhäiriö. 0=ei muutoksia, 1=lievät muutokset, 2=kohtalaiset muutokset ja 3=voimakkaat muutokset. Lue lisää kyynärnivelen kasvuhäiriöistä Kennelliiton sivuilta.


LTV
Tutkittu13/2846%
08 koiraa61%
15 koiraa39%
20 koiraa0%
30 koiraa0%
40 koiraa0%

Välimuotoinen lanne-ristinikama. LTV0=ei muutoksia, LTV1=jakautunut ristiluun keskiharjanne, LTV2=Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama, LTV3= epäymmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama ja LTV4=6 tai 8 lannenikamaa. Lue lisää välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) Kennelliiton sivuilta.


Spondyloosi (SP)
Tutkittu9/2241%
09 koiraa100%
10 koiraa0%
20 koiraa0%
30 koiraa0%
40 koiraa0%

Spondyloosi. SP0=ei muutoksia, SP1=lievä, SP2=selkeä, SP3=keskivaikea ja SP4=vaikea. Lue lisää spondyloosista (SP) Kennelliton sivuilta.


Geenitestit

Alla olevassa taulukossa on koottu tähän mennessä tutkinut kasvattini, joilta löytyy MyDogDNA-testipaketti ja/tai DM ja SDCA-geenitestit. Vuosiluku MyDogDNA:n osalta kertoo, minkä vuoden versio on kyseessä. Näytteenoton geenitestejä varten on tehnyt eläinlääkäri, ja jokaisen koiran tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenoton yhteydessä.

DMSDCA1SDCA2MyDogDNA
Ignitia Bravo Zulu2016
Ignitia BulletN/NN/NN/N2019
Ignitia Deja VuN/NN/NN/N2019

Tulosten tulkinta: Tulos N/N eli molemmilta vanhemmilta normaali alleeli. Ei kanna virheellistä alleelia. Tällainen koira jättää normaalia perimää jälkeläisilleen sairauteen altistavan geenin suhteen.